Jocz, Marika, Marta Ruda, i Bartłůmjej Wanot. 2022. „Konstrukcje Bezosobowe Z Podmiotem Arbitralnym I Generycznym W Gramatyce Kaszubskiej I śląskiej Na Tle Gramatyki Polskiej”. Polonica 42 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.42.6.