Mazalová, Lucie, i Michał Rzepiela. 2022. „Czy określeń <em>Bohemus</em> I <em>haereticus</em> Używano Synonimicznie?”. Polonica 42 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.42.8.