Fokin, Serhii. 2022. „Wydobywanie Form Gramatycznych Analitycznych Jako Nowe Wyzwania Korpusowe (na Materiale Form Trybu przypuszczającego W języku Polskim I ukraińskim)”. Polonica 42 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.42.9.