Czachor, Małgorzata Weronika. 2023. „Różnorodność Znaczeniowa Konstrukcji Z imiesłowem przysłówkowym współczesnym: Wieloznaczność a treść Propozycjonalna Zdania”. Polonica 43 (1):5-31. https://doi.org/10.17651/POLON.43.1.