Wiemer, Björn, Anna Socka, i Joanna Wrzesień-Kwiatkowska. 2023. „Relacje między Znaczeniami Modalnymi I Znaczeniami Aspektowymi W języku Polskim. Odpowiedzi Z Badania Korpusowego”. Polonica 43 (1):77-107. https://doi.org/10.17651/POLON.43.5.