Gębka-Wolak, Małgorzata. 2023. „Korpusy I narzędzia Cyfrowe W Lingwistycznych Analizach problemów Prawnych. Jednostki Tekstu Prawnego W Ustawie «Prawo własności przemysłowej»”. Polonica 43 (1):145-68. https://doi.org/10.17651/POLON.43.8.