Wójcik, Aleksandra. 2024. „Zanik Czeskich imiesłowów przysłówkowych – <em>memento mori</em> Dla Polszczyzny?”. Polonica 43 (1):193-206. https://doi.org/10.17651/POLON.43.10.