Bijak, Urszula. 2023. „Onomastyka Stosowana”. Polonica 43 (1):219-28. https://doi.org/10.17651/POLON.43.13.