Grochowski, Maciej. 2023. „Pracownia Budowy Gramatycznej IJP Jako tło Historyczne Przewodnika językowo-Encyklopedycznego Po Gramatyce Semantycznej języka Polskiego W ujęciu Historycznym (projektu NPRH, 15.05.2018–15.05.2024)”. Polonica 43 (1):213-18. https://doi.org/10.17651/POLON.43.12.