Bobrowski, Jakub. 2015. „Płaszczyzny Stylizacji językowej W Dialogu Filmowym”. Polonica 35 (listopad):179-89. https://doi.org/10.17651/POLON.35.14.