Król, Iwona. 2019. „Funkcje Semantyczne I słowotwórcze Kategorii Rodzaju W języku Arabskim I W języku Polskim”. Polonica 36 (listopad):19-28. https://doi.org/10.17651/POLON.36.2.