Kotowicz, Justyna. 2019. „Rozwój Kompetencji Fonologicznych Dzieci nabywających języki Migowe”. Polonica 36 (listopad):145-57. https://doi.org/10.17651/POLON.36.10.