Bobrowski, J. (2019) „Pojęcie kompetencji stylizacyjnej i jego użyteczność w badaniach nad językową stylizacją historyczną w filmowych listach dialogowych”, Polonica, 37, s. 13–22. doi: 10.17651/POLON.37.2.