Marhula, J. i Rosiński, M. (2017) „Co oferuje MIPVU jako metoda identyfikacji metafory?”, Polonica, 37, s. 23–36. doi: 10.17651/POLON.37.10.