Klapper, M. i Kołodziej, D. (2017) „Glosa w rękopisie, edycji i słowniku — na przykładzie glos polskich z „Katalogu łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej” wykorzystanych w «Słowniku staropolskim»”, Polonica, 37, s. 53–66. doi: 10.17651/POLON.37.6.