Łuczyński, M. (2017) „«Geograf Bawarski» — nowe odczytania”, Polonica, 37, s. 23–36. doi: 10.17651/POLON.37.9.