Bugajska, M. (2017) „Polskie ekwiwalenty cerkiewnosłowiańskich nazw środków płatniczych i jednostek monetarnych w «Leksykonie supraskim» z 1722 roku — analiza leksykalna ”, Polonica, 37, s. 91–103. doi: 10.17651/POLON.37.3.