Janczulewicz, P. (2017) „Czy rówieśnik jest wyrazem rodzimym?”, Polonica, 37, s. 105–113. doi: 10.17651/POLON.37.5.