Łuc, I. (2017) „Pogranicze w odetnicznych nazwiskach mieszkańców południowego Śląska XIX wieku”, Polonica, 37, s. 115–136. doi: 10.17651/POLON.37.8.