Ruta, K. i Wrześniewska-Pietrzak, M. (2017) „Przyimki przestrzenne w tekstach pisanych w języku polskim przez osoby niesłyszące — uwagi wstępne ”, Polonica, 37, s. 137–148. doi: 10.17651/POLON.37.11.