Szeptyński, R. (2019) „Geneza słowiańskiego sufiksu comparatiwu *-ěj-ьš- (pol. -ejsz-)”, Polonica, 38(1), s. 167–174. doi: 10.17651/POLON.38.15.