Banasiak, D. (2020) „O śmianiu się z czegoś i z kogoś, czyli o przedmiotowym i podmiotowym znaczeniu czasownika śmiać się”, Polonica, 40(1). doi: 10.17651/POLON.40.1.