Gatkowska, I. (2020) „ Studium porównawcze”., Polonica, 40(1). doi: 10.17651/POLON.40.4.