Zabielska, M. i Żelazowska-Sobczyk, M. (2021) „Obraz pacjenta w opisach przypadku z psychologii / psychiatrii na tle opisów z dziedzin kliniczno-diagnostycznych. Studium kontrastywne wybranych elementów narracyjnych”, Polonica, 41(1). doi: 10.17651/POLON.41.5.