Masłej, D. (2020) „Wykorzystanie Biblii w tekście apokryficznym i kaznodziejskim na przykładzie staropolskich tłumaczeń perykopy o uzdrowieniu syna dworzanina”, Polonica, 40(1). doi: 10.17651/POLON.40.6.