Mitrenga, B. (2020) „Terminologia związana z ekspresywnością języka i leksyką ekspresywną w ujęciu historycznym. Prolegomena”, Polonica, 40(1). doi: 10.17651/POLON.40.7.