Bronikowska, R. i Kryńska, K. (2020) „Łacina w KorBie. Użyteczność Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich XVII i XVIII wieku dla filologa neolatynisty”, Polonica, 40(1). doi: 10.17651/POLON.40.8.