Nowak, K. i Halida, Łukasz (2020) „I Warsztaty eFontes. Reprezentatywność: gatunki i funkcje”, Polonica, 40(1). doi: 10.17651/POLON.40.10.