Grzegorczykowa, R. (1983) „Miejsce derywacji przymiotnikowej w semantycznym opisie języka”, Polonica, 8, s. 49–55. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/160 (Udostępniono: 22kwiecień2021).