Puzynina, J. (1983) „O polskich czasownikach zmuszać, zmusić i predykatach wobec nich bliskoznacznych”, Polonica, 8, s. 123–146. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/161 (Udostępniono: 25 czerwiec 2024).