Sowa, F. (1983) „Uwagi o składni czasopism polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej”, Polonica, 8, s. 207–213. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/162 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).