Basara, A. i Falińska, B. (1983) „Z prac nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym (Konferencja w Moskwie 18—29 V 1981)”, Polonica, 8, s. 255–259. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/163 (Udostępniono: 25 czerwiec 2024).