Kupiszewski, M. (1983) „J. Basara, Z zagadnień słownictwa gwarowego. Terminologia obróbki drewna w dialektach polskich”, Polonica, 8, s. 281–282. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/164 (Udostępniono: 22kwiecień2021).