Richter, L. (1983) „Rola poszczególnych czynników w procesie percepcji intonacji w mowie polskiej”, Polonica, 8, s. 7–36. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/165 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).