Laskowski, R. (1983) „Dobrze”, Polonica, 8, s. 85–97. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/166 (Udostępniono: 18kwiecień2021).