Wróbel, H. (1983) „Charakterystyka składniowa konstrukcji wielowypowiedzeniowyoh z listów Polonii amerykańskiej”, Polonica, 8, s. 183–196. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/167 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).