Kowalska, A. (1983) „Stan i perspektywy prac nad Atlasem gwar mazowieckich”, Polonica, 8, s. 237–250. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/168 (Udostępniono: 22kwiecień2021).