Bobrowski, I. (1983) „Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich, t. I”, Polonica, 8, s. 268–273. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/169 (Udostępniono: 17 czerwiec 2024).