Grochowski, M. (1983) „Zarys analizy semantycznej grupy jednostek wyrażających negatywne etycznie relacje osobowe (kpina, zniewaga, upokorzenie)”, Polonica, 8, s. 57–72. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/171 (Udostępniono: 22kwiecień2021).