Bobrowski, I. (1983) „Cechy subkategoryzacji czasowników występujących w zdaniach z się”, Polonica, 8, s. 147–170. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/172 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).