Stanecka-Tyralska, B. (1983) „Angielskie kalki frazeologiczne występujące w polskim języku mówionym w Wielkiej Brytanii”, Polonica, 8, s. 215–220. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/173 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).