Dukiewicz, L. (1983) „Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Fonetyki i Fonologii Języków Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistycznym (Mogilany 16—18 X 1981)”, Polonica, 8, s. 259–260. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/174 (Udostępniono: 18kwiecień2021).