Rodekuhr, G. (1983) „R. Laskowski, Polnische Grammatik”, Polonica, 8, s. 283–287. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/175 (Udostępniono: 18kwiecień2021).