Dukiewicz, L. (1983) „Stosunki intensywnościowo-iloczasowe między elementami fraz oznajmujących i pytajnych o różnej lokalizacji szczytu fonicznego”, Polonica, 8, s. 37–48. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/176 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).