Bednarek, A. (1983) „0 sumieniu — rozważania semantyczne”, Polonica, 8, s. 99–116. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/177 (Udostępniono: 22kwiecień2021).