Wolińska, O. (1983) „Syntaktyczne struktury perswazyjne w listach (na materiale listów polonijnych)”, Polonica, 8, s. 197–204. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/178 (Udostępniono: 18kwiecień2021).