Zduńska, H. (1983) „Z prac nad Atlasem językowym Europy”, Polonica, 8, s. 251–254. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/179 (Udostępniono: 29 wrzesień 2023).