Kawka, M. (1983) „Semantyczno-syntaktyczny słownik słowiańskich czasowników odimiennych”, Polonica, 8, s. 274–280. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/180 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).