Grochowski, M. (1983) „O strukturze semantycznej zdań z partykułą chociaż”, Polonica, 8, s. 73–83. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/181 (Udostępniono: 22kwiecień2021).