Bartkowicz, A. (1983) „Rezultatywność w niektórych konstrukcjach z czasownikiem ruchu i przestrzennym wyrażeniem przyimkowym w języku angielskim i polskim”, Polonica, 8, s. 171–180. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/182 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).